Aukje Looijmans

Aukje Looijmans

Jurist

Over Aukje

Jong, betrokken, deskundig en toegankelijk. Dat kan je verwachten van Looijmans Juristen. Ons doel is om een “partner in business” te zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Dat houdt in dat we ondernemers graag op juridisch gebied adviseren over hun bedrijfsplannen en –doelstellingen en meedenken over de realisatie hiervan. Daarbij vinden we het achterhaald om u pas bij te staan op het moment dat zich een probleem voordoet. Liever begeleiden en adviseren we u vooraf, zodat we daarmee voor u eventuele problemen, en daarmee samenhangende kosten, kunnen voorkomen.

Wij vinden het belangrijk dat juridische teksten begrijpelijk zijn voor de persoon voor wie de tekst is bestemd. Prestige en status van “de jurist” of “de advocaat” als schrijver van de tekst vinden wij namelijk niet meer van deze tijd. Als u ervoor kiest om uw voorwaarden, overeenkomst, reglement of andere documentatie door ons te laten opstellen, garanderen wij aan u een heldere juridische tekst, zonder de rechtsgeldigheid daarvan aan te tasten. Onze dienstverlening is met name gericht op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht en contractenrecht. Dat houdt in dat u voor vrijwel elke overeenkomst bij ons terecht kunt, maar ook met vragen over:

  • Wat is de geschikte vorm voor het aangaan van een samenwerkingsverband?
  • Zijn mijn algemene voorwaarden waterdicht en up-to- date?
  • In hoeverre kan ik mijn aansprakelijkheid contractueel uitsluiten?
  • Waar moet ik rekening mee houden in geval van huur of verhuur van een
  • bedrijfsruimte?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn debiteur betaalt?
  • Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de wederpartij haar contractuele
  • verplichtingen nakomt?
  • Mag ik mijn werknemer ontslaan?

Als je vragen hebt, of gewoon eens wil sparren over een juridische kwestie, dan helpen we graag!

Aukje & Eva

Ook deel uitmaken van Strijp-CS?