Verkeersborden Strijp-S

Strijp-S is de naam!

Leuk ommetje, of niet - Verkeersborden Strijp-S Eindhoven
Dan ga je toch gewoon na het viaduct rechtsaf - Verkeersborden Strijp-S Eindhoven
Wat is 400m omrijden nou op een mensenleven -Verkeersborden Strijp-S Eindhoven
En dat blijft nog wel even zo - Verkeersborden Strijp-S Eindhoven

De naam van het voormalige Philips fabrieksterrein in Eindhoven. Het terrein van bijna 30 hectare groeit in rap tempo uit tot een hotspot waar wonen en werken goed samengaan en de creatieve industrie hoogtij viert. Bestaande gebouwen worden herontwikkeld en nieuwe wooncomplexen rijzen de grond uit.

Reden voor Park Strijp Beheer om beter te communiceren met verschillende doelgroepen op het terrein want die bouwactiviteiten gaan zonder meer overlast veroorzaken.

Strijp-S kent een zeer diverse populatie van zakelijke en particuliere huurders en bewoners die ook nog eens allerlei tijdelijke bezoekers aantrekken. Deze moeten geïnformeerd worden over het feit dat er op het terrein het nodige staat te gebeuren en dat dit een positieve ontwikkeling is, want de belofte van een grootstedelijke omgeving wordt hiermee waargemaakt.

Dat die ontwikkeling overlast veroorzaakt is evident, maar dat wordt niet altijd geapprecieerd. De doelgroep is moeilijk te bereiken en de kernboodschap is in feite gortdroog, feitelijk en technisch.

Naast de behoefte aan informatieverstrekking is Park Strijp Beheer er ook veel aan gelegen om meer commitment te creëren: enerzijds tussen ontwikkelaars en bewoners en anderzijds tussen bewoners en bedrijven onderling.

Uitgangspunt is dat alle partijen gebaat zijn bij het behouden en versterken van de identiteit van Strijp-S als thuishaven van de creatieve industrie in Eindhoven.

Om de bouwoverlast op Strijp-S verteerbaar te maken voor bewoners en bezoekers hebben we een Eindhovense en effectieve manier gevonden om dit te communiceren.

We plaatsten relativerende teksten onder allerlei omleidingsborden. Zelden kregen we zoveel reacties op zulke korte teksten. En alleen maar positieve reacties. Met regionale en landelijke exposure via Omroep Brabant (radio en tv), AD, ED, Studio 040, Linda.nl, Metro en VKMag. Bovendien 15.000 likes op Facebook en 200.000 impressies via Twitter. In totaal bereikten we meer dan 850.000 mensen met deze actie. En da’s vier keer zoveel als er in heel Eindhoven wonen.

Studio 040 over de verkeersborden